top of page

EDUKACIJA

Evropski Akreditovan Trening Institut za Psihoterapiju

(EAPTI–GPTIM), Univerzitet na Malti

Master Psihoterapeut, Trening Institut za Gestalt Psihoterapiju na Malti

Evropski Akreditovan Trening Institut za Psihoterapiju

(EAPTI–SEB) 

Diplomirani Psihoterapeut, Trening Institut za Gestalt Psihoterapiju u Srbiji

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Diplomirani filozof

MOJI SERTIFIKATI

Moja edukacija se nije završila uzimanjem diplome. Nastavlja se kroz kongrese, seminare, istraživanja, lične supervizije i pripreme za doktorske studije.

bottom of page