top of page

OBLAST RADA

ANKSIOZNI&DEPRESIVNI POREMEĆAJ

U osnovi, anksiozni pokreti se pojavljuju usled manjka podrške u datom trenutku, a depresivni pokreti su pokreti odustajanja. Konstantno ponavljanje ovih pokreta dovodi do njihovog fiksiranja i stvaranja poremećaja. Da bi se stvorili novi i korisni pokreti, potrebno je razumeti uzrok ovih stanja. 

STRES

Život je neprestano balasiranje između podrške i frustracije. Ne možemo rasti bez i jednog i drugog. Međutim kada frustracija postaje nova normalnost, ceo život se pretvara u preživljavanje. Stres traži da stanemo i preispitamo se. 

White Sand and Stone

STRAH

Strahovi su u osnovi veoma korisni jer nas upozoravaju na opasnost. Međutim, kada postanu prejaki, mogu nas blokirati ne samo u aktivnostima već i u sopstvenim mislima. Njihova jačina može uticati i na telo i na psihu, a negiranje straha samo povećava problem.

TRAUMA

Trauma je nevidljiva sila koja oblikuje naše živote. Ona oblikuje način na koji živimo, volimo i shvatamo svet. Ona je koren naših najdubljih rana.

Često se provlače krivica i stid, pa je rad na traumi dubok, težak i traži puno podrške i strpljenja.

PSIHOSOMATSKI POREMEĆAJI

Telo može mnogo zapatiti ako psiha nije dobro. Od bolova u stomaku, poremećaja ishrane, glavobolja pa sve do jakih grčenja mišića celog tela, problemima sa šećerom u krvi i problemima sa štitnom žlezdom. Razumevanjem fizičkih simptoma, polako se dolazi do pozadinskih psihičkih uzroka.

AGRESIJA

Jedan od prvih signala da su naše granice ugrožene jeste pojava agresije. Ona je uglavnom neshvaćena i snažna pa iz tog razloga plaši ljude. Razumevanjem agresije možemo pomoći sebi da ovu energiju drugačije ispoljimo. 

Rock in Sand

DUBOKO NEZADOVOLJSTVO

Ako osećate da je svaki dan, svaka aktivnost, svaka misao i osećanje ispunjeno nezadovoljstvom, onda je pravo vreme da se vratite sebi. Korak ka većem zadovoljstvu počinje kroz istraživanje sopstvenih potreba. 

POSTAVLJANJE GRANICA

Zdrave granice identiteta su ključne za očuvanje emocionalnog i fizičkog blagostanja. Postavljanje i poštovanje granica na ličnom i profesionalnom nivou ključni su aspekti održavanja ispunjenog i harmoničnog života. Jedan od najčešćih primera problema sa granicama je kada osoba ne zna da kaže "ne".

MENTALNA HIGIJENA

Naša psiha traži pažnju i brigu da bi pravilno funkcionisala. Kroz terapiju radimo na proširenju svesnosti i samosvesnosti radi ličnog rasta i razvoja.

„Došao sam da se gledajući u tebe, zagledam u sebe.”

bottom of page